Opa vertelt...

Geplaatst door Michiel de Mare wo, 08 maa 2006 07:32:00 GMT


 def agenda
  (facade.sollicitaties + facade.agendaItems).
   sort_by {|x| x.datumTijd}.
   reject {|x| x.datumTijd - Time.now > 7.days }.
   map {|x| [x.id, x.datumTijd.strftime('%A'), x.onderwerp, x.typeName]}
 end

Maar Opa, hoe deed u dat vroeger dan?


  private List getAgenda(WerknemerFacade facade, ActionContext ctx) {
    Sollicitatie[] soll = facade.getSollicitaties(ctx);
    AgendaItem[] items = facade.getAgendaItems(ctx);
    List list = new ArrayList();
    for (int i = 0; i < items.length; i++) {
      list.add(items[i]);
    }
    for (int i = 0; i < soll.length; i++) {
      list.add(soll[i]);
    }
    Collections.sort(list, new Comparator() {
      public int compare(Object o1, Object o2) {
        WerknemerEvent w1 = (WerknemerEvent) o1;
        WerknemerEvent w2 = (WerknemerEvent) o2;
        return w1.getDatumTijd().compareTo(w2.getDatumTijd());
      }
    });
    for (Iterator i = list.iterator(); i.hasNext();) {
      Calendar c = Calendar.getInstance();
      c.add(Calendar.DATE, 7);
      WerknemerEvent we = (WerknemerEvent) i.next();
      if(we.getDatumTijd().after(c.getTime())) i.remove();
    }
    List rvalue = new ArrayList();
    for (Iterator i = list.iterator(); i.hasNext();) {
      WerknemerEvent we = (WerknemerEvent) i.next();
      String[] s = new String[4];
      rvalue.add(s);
      s[0] = ""+we.getId();
      s[1] = DateUtil.format("EEEE", we.getDatumTijd());
      s[2] = we.getOnderwerp();
      s[3] = we.getTypeName();
    }
    return rvalue;
  }
}

Geplaatst in  | geen reacties

Reacties

(Laat url/e-mail achter »)

   Voorvertoning